Taalcheck

Laat je scriptie, paper of werkstuk checken op taal, structuur en meer door een taalpurist uit jouw eigen vakgebied, zo snel als jij wilt.

Check je studiedocument

Plagiaatcheck

Check je scriptie, paper of werkstuk op plagiaat en ontvang een uitgebreid rapport met de mate van gevonden overeenkomsten per bron.

Plagiaatcheck

Bronnencheck

Je literatuurlijst en voetnoten volgens de Leidraad Juridische Auteurs of APA (7e editie) met een druk op de knop.

Verwijs snel

Wij regelen het voor je

Of je nou je profielwerkstuk, bachelor-/masterscriptie, paper of verslag wilt laten checken op taal, grammatica, structuur, rode draad, bronvermelding of plagiaat; wij regelen het voor je, zo snel als jij wilt.